Karjalan vallanpitäjät ovat sopineet Venäjän metsätalousviraston kanssa, että Karjalasta tulee intensiivisen metsätalouden pilottialue. Puuntuotannon tehostamiseen mallia otetaan erityisesti Suomesta, koska metsätyypit ovat samankaltaisia. Tarkoituksena on lisätä erityisesti kasvatushakkuita, joilla saadaan parannettua myös puuston laatua. Metsätalousviraston johtajan mukaan pilottiohjelman valmistelu alkaa marraskuun aikana ja toteutus vuonna 2013.

Karjalaiset asiantuntijoiden kommentit ovat positiivisia. Karjalan luonnonkäytön ja ekologian ministerin Viktor Tšikaljukin mukaan mallin myötä voidaan päästä samaan kuin Suomessa eli puuston kasvun lisääntymiseen. Toteutus kuitenkin voi edellyttää voimassa olevan lainsäädännön sekä hakkuu-, metsänhoito- ja uudistamissääntöjen muutoksia. Tämän vuoksi tarvitaan myös vahvaa tukea federaation viranomaisilta.

Karjalan metsäteollisuuden tutkimusinstituutin johtaja Ilja Šegelman toteaa, että tällä hetkellä samat metsänkäytön säännöt pätevät koko Venäjän alueella, eivätkä ne huomioi alueellisia erityispiirteitä. Tämän vuoksi metsätalousviraston ehdotus alueelle räätälöityjen sääntöjen luomisesta on tervetullut. Asiasta on keskusteltu Karjalassa kauan ja karjalaiset tutkijat kehittivät uudenlaisen metsänkäytön mallin jo kymmenen vuotta sitten. Toteutukselle ei kuitenkaan tullut federaatiotason tukea, joten asia ei edennyt. Aikaisempaa kokemusta tulisi hyödyntää nyt laadittavassa mallissa.

Ladenson johtaja Nikolai Senkon mukaan aloite on hyvin ajankohtainen. Ladenso on toiminut Karjalassa jo 20 vuotta käyttäen nykyaikaista pohjoismaista korjuuteknologiaa ja tietää sen edut. Alueelliset säännöstöt on laadittava juuri esitetyn kaltaisesti eli viranomaisen aloitteesta ja paikallisten asiantuntijoiden toteuttamana.

Lähteet: Karjalan nettisivut, Forest-Karelia.ru