Karjalan tasavallan luonnonvara ja ympäristöministeriön (entinen metsäministeriö) alaisuuteen on perustettu työryhmä, jonka tavoitteina ovat laatia Karjalan uusi metsänuudistusohjelma ja valmistella esitys mm. taimitarhojen toimintaa koskevista muutoksista metsälakiin. Metsänuudistusohjelman laatiminen oli esillä ministeriössä 24. syyskuuta järjestetyssä kokouksessa, jota johti ministeri Sergei Shtrahov.

Metsänuudistamisala on Karjalan tasavallassa jo vuosia jäänyt suunniteltua alaa pienemmäksi. ”Vuonna 2010 syyskuuhun mennessä Karjalan metsiä oli uudistettu vain 37-prosenttisesti suunnitellusta”, kertoo varametsäministeri Sergei Sharlajev Karjalan Sanomissa. ”Kuuma kesä viivytti metsänuudistamista kautta Karjalan, mutta vaikka metsänuudistus jatkuu syksylläkin, suunniteltu uudistusala ei tule toteutumaan tänäkään vuonna.” Suunnitellut metsänuudistusmäärät pohjautuvat Karjalassa vuosittain toteutuneeseen päätehakkuiden määrään

Metsänistutusten osalta ongelmana on volyymin puutteen lisäksi myös taimien laatu ja taloudellisen hyödyn paikallisesta näkökulmasta katsottuna epäedullinen kohdentuminen. Paikallinen taimituotanto riittäisi hyvin kattamaan metsänistutusten taimitarpeen, mutta siitä huolimatta suuri osa Karjalan tasavallan istutuksissa käytetyistä taimista tuodaan muualta, tavallisesti Vologdan tai Leningradin alueilta. Paikallisesta taimituotannosta Karjalan tasavallassa vastaa Karjalan metsät –laitos, joka myös uudistaa ja kasvattaa metsiä vuokraamattomilla alueilla, joita Karjalan tasavallassa on noin 3700 hehtaaria.

Karjalan Sanomien mukaan Karjalan metsät –laitos kasvatti vuonna 2009 metsän uudistamiseksi kuusi miljoonaa tainta, mutta onnistui myymään niistä ainoastaan kuudenneksen. Ongelmaksi on osoittautunut se, että tasavallan ulkopuolelta tuodut taimet ovat huomattavasti paikallisia halvempia. ”Kuusen ja männyntaimia kasvatetaan Karjalassa nykyaikaisin menetelmin, huomioiden erityisesti niiden sopeutuminen paikallisiin oloihin”, kertoo Karjalan metsän laitoksen johtaja Viktor Panshin. ”Metsänvuokraajia kiinnostaa kuitenkin vain lyhytaikainen hyöty, joten he tuovat halpoja, mutta paikallisiin oloihin huonosti sopeutuvia taimia muualta, aiheuttaen toiminnallaan puuston laadun heikkenemisen.”

Karjalan tasavallan hallitus käsittelee parhaillaan mahdollisuutta korvata taimien välinen hintaero Karjalan metsät -laitokselle tasavallan varoista, jolloin paikallisesti tuotettujen taimien hinnan kilpailukyky kasvaisi.

Lähteet:

Karjalan tasavallan hallituksen sivut

Karjalan Sanomat 22.9.2010 ja 29.9.2010