Antimonopoliviraston Karjalan osasto on aloittanut tutkimuksen selvittääkseen tasavallasta saatavan raakapuun myyntitilannetta. Tutkimuksella pyritään saamaan selville joidenkin sellu- ja puunjalostustehtaiden mahdollisesti käyttämä puuraaka-aineen hintasanelupolitiikka. Tilanne liittyy pääosin valtuuksien siirtymiseen metsäasioissa valtakunnalliselta tasolta tasavallan tasolle ja jalostustuotannon lisäämiseen, mutta myös jalostamattoman havupuun vientitullien nousuun ja sitä seuraavaan puun entistä suurempaan tarjontaan kotimaan markkinoilla.

Lähde: Antimonopoliviraston Karjalan osasto