Karjalan metsäteollisuuden kehitysstrategian laatijat ovat kohdanneet paljon vastausta vaativia kysymyksiä. Sen totesivat kehitysstrategiaa laativan työryhmän jäsenet varapääministerin Juri Ponomarjovin pitämässä neuvottelussa, kertoo Karjalan tasavallan taloudellisen kehityksen ministeriön lehdistopalvelu.

Kehitysstrategia ”Karjalan tasavallan hallituksen strategia ja politiikka metsäkäytön ja metsäteollisuuden kehittämisessä vuosiksi 2004-2010” käsittelee pelkkiä hakkuita laajempia kysymyksiä. Se sisältää suunnitelmia, joita jo toteutetaan Karjalassa, kuten metsän pitkäaikainen vuokraus, jalostuslaitosten rakentaminen Karjalaan ja pyöreän puun viennin supistaminen. Asiantuntijat ovat mm. laskeneet, että vuoteen 2010 mennessä voidaan kaksinkertaistaa Karjalan metsien tuotto aiheuttamatta vahinkoa luonnolle.

Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean puheenjohtaja Vladimir Jurjev totesi, että lähitulevaisuuden konkreettisista investointiprojekteista voidaan puhua vasta sen jälkeen, kun suurin osa pitkäaikaisen metsänvuokrauksen kilpailuista on pidetty. Toki projektien toteutumista ei tarvitse epäillä nytkään. Kun metsäteollisuuden kehitysstrategia on viimeistelty, se annetaan tasavallan päämiehen allekirjoitettavaksi. Se on määrä tehdä joulukuussa.

Lähde: Karjalan taloudellisen kehityksen ministeriön lehdistöpalvelu