Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö on hyväksynyt OOO Ruski Lesnoi Aljans -yrityksen kehittämishankkeen metsäalan prioriteetti-investoinniksi. Hankkeessa kehitetään puunkorjuuta vuokrametsissä ja puun jatkojalostusta petroskoilaisella teollisuusalueella. Projektin kustannusarvio on 562 miljoonaa ruplaa (9 milj.€, 1 €=60 RUB).

Ruski Lesnoi Aljans aloitti toimintansa vuonna 2004. Puuta yritys korjaa Prääsän ja Kontupohjan piireissä, ja sen vuotuinen puunkäyttö on 150 000 kuutiometriä. Yhtiö aloitti vuonna 2008 pellettituotannon ja on tällä hetkellä Karjalan suurimpia pelletintuottajia. Vuonna 2012 se käynnisti Karjalan tasavallan tukemana pyöröhirsitalojen tuotannon. Uusi höyläämö otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa, ja sen tuotanto on 6000-7200 kuutiometriä vuodessa.

Lähde: Karjalan nettisivut