Karjalassa on annettu metsää pitkäaikaiselle vuokralle 48 yritykselle, selviää Karjalan talouskehitysministeriön katsauksesta. Yli puolet korjuuyrityksistä toimii tappiolla ja eräiden yritysten todelliset hakkuumäärät ovat huomattavasti pienemmät kuin niille vuokrasopimuksilla annettu hakkuusuunnite. Hakkuumäärien vähenemiseen on olemassa joukko objektiivisia syitä (koneiden kuluneisuus, ammattitaitoisen työvoiman puute, kustannusten nousu, sääolot, jne.), mutta niistä huolimatta Karjalan tasavallan viranomaiset odottavat yritysten nostavan hakkuumääriään. Sopimusten valvontaa tiukennetaan ja tarvittaessa sopimukset voidaan purkaa. Näin on jo esimerkiksi käynyt N-Invest yritykselle, joka on korjannut puuta vain 13 % sille myönnetystä hakkuuvarannosta.

Lähde: Karjalan tasavallan talouskehitysministeriön tiedote