Venäjän hallitus on hyväksynyt Karjalan tasavallan valtiollisen kehittämisohjelman (Развитие Республики Карелия на период до 2020 года). Vuosien 2016-2020 aikana ohjelman kokonaisrahoitus on 135 miljardia ruplaa (2,2 mrd €*), josta federaation budjetista tulee 15 miljardia, Karjalan budjetista 1 miljardi ja loput budjetin ulkopuolisista lähteistä.

Metsäteollisuuden osalta kehittämisohjelmaan on sisällytetty seuraavat kohteet:

  • LesInvest -yhtiöön kuuluvien yritysten kehittäminen, ml. Segežan sellu- ja paperitehdas. Tavoitteena: 360 000 t säkkipaperia, tukin jalostaminen 500 000 m³, paperisäkkien tuotanto 500 milj. kpl. Investoinnit 30 mrd. ruplaa (484 milj. €).

  • Kontupohjan tehtaan modernisointi, 750 000 t paperia. Investointi 6,7 mrd. ruplaa (109 milj. €)

  • Pitkärannan sellutehtaan tuotannon modernisointi, 120 000 t sellua. Investointi 2 mrd. ruplaa (33 milj. €).

  • Pitkärannan sellutehtaaseen päättyvät kaasujohdon rakentaminen. Investointi 58 milj. ruplaa budjettivaroin.

  • Soloman sahan (Petroskoi) modernisoinnin toinen vaihe, 301 000 m³ sahatavaraa. Investointi 440 milj. ruplaa (7 milj. €).

  • Sahatavaran ja liimattujen puutuotteiden valmistuksen aloittaminen FinTek-yrityksessä (Kostamus), 11 100 m³ höylättyä puutavaraa, 40 000 m³ liimahirttä. Investointi 1 mrd. ruplaa (18 milj. €).

  • Kemihierrelaitoksen (CTMP) rakentaminen Petroskoihin, 190 000 t massaa. Investointi 10 mrd. ruplaa (167 milj. €).

  • Puunjalostuksen kehittäminen Karlis-Prom -yrityksessä (Värtsilä) pitkäaikaisen metsänvuokrauksen turvin, 19 000 m³ höylättyä puutavaraa, 16 000 m³ rakennuselementtejä. Investointi 671 milj. ruplaa (11 milj. €).

  • OSB-levyjen tuotannon laajentaminen Kalevala-tehtaassa (Petroskoi), 500 000 m³. Investointi 3,2 mrd. ruplaa (52 milj. €).

Pitkärannan kaasujohdon rakentamista lukuun ottamatta kaikki investoinnit on suunniteltu toteutettavan budjetin ulkopuolisella rahoituksella.

Kehittämisohjelma: m.government.ru/docs/18471/

* 1 € = 61 RUB