Vuonna 2003 ulkomaiset investoijat sijoittivat Karjalaan noin 32 miljoonaa dollaria, mikä on 1,5 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna, kertoi lehdistötilaisuudessa tasavallan taloudellisen kehityksen ministeri Aleksandr Grishtshenkov.

Ministerin mukaan kasvuun on ollut useita syitä, kirjoittaa uutistoimisto Regnum:
– Karjalan hallitus on julistanut tasavallan ”sijoituksille avoimeksi alueeksi”
– Nykyään kaavaillaan raakapuun viennin asteittaista supistamista ja puun jatkojalostuksen kehittämistä
– Karjalassa on alettu vuokrata metsää pitkällä aikavälillä.

Kaikki tämä on edesauttanut suurten hankkeiden toteuttamista: Stora Enso on rakennuttanut Pohjois-Laatokan alueelle sahan, IKEA on perustamassa Karjalan pohjoisosaan uutta sahaa ja huonekalutehdasta. Seuraavaksi allekirjoitetaan suomalaisen JMC Finance Oy:n kanssa sopimus kahden sahan ja huonekalutehtaan rakentamisesta. Lisäksi jatketaan neuvotteluja Ruotsin, Saksan, Espanjan ja jopa Kiinan yritysten kanssa, todetaan artikkelissa.

Ministeri myönsi, että ulkomaisia yrityksiä kiinnostavat Karjalassa ennen muuta työvoima ja luonnonvarat. Karjalassa työvoima on paljon halvempaa kuin länsimaissa. Siksi lähialueet vetävät puoleensa yhtiöitä, jotka ovat halukkaita sijoittamaan sinne eri alojen tuotantoa. Esimerkiksi Kostamuksessa tuotetaan mm. autojen sähköjohtoja suomalaiselle PKC Group –yhtymälle.

Lähde: IA Regnum