Karjalan Tasavalta on allekirjoittanut sosiaalista ja taloudellista yhteistyötä käsitteleviä sopimuksia alueensa johtavien metsäteollisuuskombinaattien kanssa. Viimeisimpänä sopimuksen tasavallan kanssa solmi Segezhan sellu- ja paperikombinaatti, jonka sopimusvelvoitteisiin vuodelle 2010 kuuluu nostaa säkkipaperin tuotantoa 6,3 %, työn tuottavuutta 29,6 % ja keskipalkkaa 8,3 %.

Vastavuoroisesti Karjalan Tasavalta tarjoaa kombinaatille apuaan ”Belyj medved” investointiprojektin toteuttamisessa, lainojen korkokannan alentamisessa ja rautatietariffien säännöstelypolitiikassa. Belyj Medved (Polar Bear) on prioriteetti-investointien listalle elokuussa 2009 hyväksytty investointihanke, jonka puitteissa Segezhan sellu- ja paperitehtaasta on tarkoitus tehdä vuoteen 2013 mennessä maailman suurin ja modernein valkaistun havusellun ja valkaistun koivusellun tuottaja.

Lähteet:

Karjalan Tasavallan hallituksen nettisivu

Segezhan kombinaatti