Suurin osa Karjalan monokaupungeista on vaikeassa tilanteessa ja työttömyys on lisääntynyt tai uhkaa lisääntyä huomattavasti. Lähes neljäsosa koko Karjalan tasavallan väestöstä eli 147 7000 ihmistä asuu yhden tuotantolaitoksen varaan rakennetuissa asutuksissa eli nk. monokaupungeissa (monogorod).

Tällä hetkellä Karjalan tasavallassa on yksitoista monokaupunkia: Kontupohja, Kostamus, Lahdenpohja, Pitkäranta, Pudož, Segeža, Suojärvi, Vojatsun taajama, Pinduinen, Värtsilä ja Mujejärven taajama. Monokaupunkien asukasluku on laskenut 12 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna, mikä liittyy ennen kaikkea työpaikkojen vähentämiseen, koska kaupunkien suurimmat työllistäjät ovat vaikeuksissa.

Kahdeksan monokaupunkia on rakennettu metsäteollisuusyrityksen ympärille, joista suurin osa on perustettu Neuvostoliiton aikaan. Nämä yritykset eivät pystyneet sopeutumaan markkinatalouden olosuhteisiin, ja 1990-luvulta lähtien puukorjuu-, puunjalostus- ja sellu- ja paperituotantolaitokset ovat vähentäneet työpaikkojen määrää.

Tällä hetkellä OOO Pudožlesprom ja OAO Mujezerski lespromhoz ovat lopettaneet kokonaan toimintansa. Pitkärannan sellutehdas on ollut konkurssissa 2013 lähtien, ja Lahdenpohjan vaneritehdas meni konkurssiin tänä vuonna.

Karjalan työministeriön mukaanSegežan ja Kontupohjan työllisyystilanne vaikuttaa huolestuttavalta. Vuodesta 2009 Segežan sellu- ja paperitehdas on keskittynyt toimintansa optimointiin ja tehostamiseen, minkä seurauksena tehdas on viidessä vuodessa vähentänyt 1 273 työpaikkaa. Kontupohjan sellutehdas, joka on koko Kontupohjan piirin tärkein työnantaja, on vuodesta 2012 vähentänyt 2 769 työpaikkaa.

Monokaupunkien työttömyysaste on ollut pitkään Karjalan tasavallan keskivertoa korkeampi. Tilastotietojen mukaan tämän vuoden syyskuun alussa eniten työttömiä oli Kontupohjassa. Vuodesta 2009 monokaupunkien työllistämispotentiaalia kehitettiin mm. järjestämällä työttömille erilaisia koulutuksia ja tukemalla yrittäjyyttä. Toimenpiteet rahoitettiin sekä Venäjän Federaation budjetin varoista, että Karjalan tasavallan oman budjetin varoista. Tämän lisäksi yritetään edistää työttömyydestä kärsivien alueiden asukkaiden valmiutta muuttaa työn perässä muille alueille.

Lähde: Karjalan tasavallan työministeriö