Karjalan syyttäjänvirasto on tehnyt tarkastuksen televisiokanava RTR:n
Rehellinen salapoliisi -ohjelman esittämistä laajamittaisista laittomista hakkuista Karjalassa. Toimittajien esittämiä väitteitä tarkastettiin yhteistyössä sisäasiainministeriön ja Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n kanssa.

Laajamittaisia laittomia hakkuita ei tarkistuksessa todettu. Tilastot osoittavat, että laittomasti hakatun puun määrä on 0,2 % laillisesti korjatusta puumäärästä. Rikostapausten lukumäärä on vähentynyt, vuonna 2001 rekisteröitiin 228 rikostapausta, kun viime vuonna määrä oli 128.

Viranomaisten tarkastus kattoi myös tapaukset, joissa ohjelman mukaan vietiin laitonta puuta Suomeen. Syyttäjänvirasto totesi, että kaikki suomalaisten kuljettajien puunkuljetusasiakirjat olivat kunnossa. TV-ohjelmassa esitetyt dokumenttien puuttumiset selittyivät kuljettajien riittämättömällä kielitaidolla ja tilanteesta johtuvalla hämmennyksellä.

Näin ollen Rehellinen salapoliisi -ohjelman väitteille ei löytynyt objektiivista vahvistusta.

Lähde: Karjalan syyttäjänviraston tiedote