Segezha Group ja Karelia Pulp ovat ostaneet aikaisemmin valtion omistaman Karellesprom-puunkorjuuyrityksen. Karellesprom on ollut tähän saakka Karjalan suurin itsenäinen korjuuyritys, sen vuokrametsien vuotuinen hakkuusuunnite on 1,2 miljoonaa kuutiometriä ja toteutuneet hakkuut noin 0,8 miljoonaa kuutiometriä.

Lähteet: Segezha Group, Karellesprom

 

Aikaisemmin aiheesta: 16.11.2016 Karellespromin yksityistäminen etenee