Karjalan tasavallan kokonaisviennin arvo oli tammi-kesäkuun 2008 aikana 705 miljoonaa dollaria, mikä on 14 % enemmän edellisvuoteen verrattuna, tiedottaa Karjalan talouskehitysministeriö. Suurin kasvu oli rautapellettien sekä sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennissä.

Raakapuun vientimäärä käsitti 1,1 miljoonaa kuutiometriä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Määrä on 27 % edellisvuotta vähemmän, mihin vaikutti vientitullien kasvu. Edullisten valuuttakurssien ja alkuvuoden vilkkaan kysynnän ansiosta puutavaran viennin arvo kasvoi kuitenkin 25 %. Raakapuun viennin arvo oli tammi-kesäkuussa 2008 91 miljoonaa dollaria. Asiantuntijat olivat odottaneet, että raakapuun sijasta Karjalasta tullaan viemään haketta, mutta sen vientimäärä kasvoi vain 4 %.

Sahatavaraa vietiin alkuvuonna 21 % vähemmän kuin viime vuonna. Sahatavan tuotanto on vähentynyt ja kansainvälisillä markkinoilla ei ole suurta kysyntää. Vuoden ensimmäisen puoliskon kuluessa sahatavan viennin arvo oli 49 miljoonaa dollaria, vientimäärä 206 400 kuutiometriä.

Pakkauspaperin ja kartongin viennin arvo oli 76 miljoonaa dollaria, kasvua vuoteen 2007 oli 67 %. Pakkauspaperin ja kartongin vientimäärä oli 81 400 tonnia, 12 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Sellun vienti käsitti tammi-kesäkuussa 21 miljoonaa dollaria, kasvua oli 12 %. Määrällisesti sellun vienti kasvoi 4 %, 41 100 tonniin. Sanomalehtipaperin viennin arvo kasvoi 9 % ollen 160 miljoonaa dollaria. Määrällisesti kasvua oli edellisvuoden tasoon verrattuna 4 %.

Lähde: Karjalan hallituksen www-sivut, (suomenkielinen versio)