Karjalan metsäteollisuuden tilanne on parantunut sanomalehtipaperin tuotantoa lukuun ottamatta. Hakkuiden määrä on noussut hieman ja puunkorjuu on vuoden 2012 tasolla. Puutuoteteollisuudessa tammi-marraskuun 2013 tuotanto on kasvanut lähes yhdeksän prosenttia viimevuotisesta. Koko Venäjän tasolla vastaava luku on vain puoli prosenttia.
Sahatavaraa Karjalassa tuotettiin 622 000 kuutiometriä (1-11/2013), kasvua edellisvuoteen on 11 prosenttia. Puutuoteteollisuuden tuotantomäärien kasvuun on vaikuttanut erityisesti kesäkuussa käynnistynyt OSB-tehdas DOK Kalevala. Sen tuotannon myötä puulevyjen valmistus kasvoi 21 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Karjalan sellu- ja paperiteollisuuden tuotantomäärät ovat laskeneet 25 prosenttia viimevuotiseen verrattuna erityisesti Kontupohjan tehtaan ongelmien vuoksi. Segezhan sellu- ja paperitehdas on kuitenkin toiminut tasaisesti vuonna 2013 ja säkkituotteiden valmistus on kasvanut hieman.