Luonnonsuojelujärjestö SPOK on julkaissut Karjalan metsänvuokraajien riskiluokituksen, jossa tarkastellaan yritysten toimintaa suunnitelluilla suojelualueilla ja luontojärjestöjen määrittelemillä koskemattomilla metsäalueilla. Luokituksessa arvioidaan kuinka suuri riski on, että yritys korjaa puuta ko. alueilta.

Luokitus on luettavissa täällä: http://spok-karelia.ru/?id=656