Karjalan taloudellinen tilanne on osoittautunut huonoksi ensimmäisen puolen vuoden tunnuslukujen perusteella. Gubernija-lehden artikkelin mukaan johto joutuu harkitsemaan budjetin huomattavaa karsimista. Tasavallan tärkein ala eli metsäteollisuus on pysähtynyt ja budjettiin on saatu tuloja vain 13 % kokonaismäärästä. Näin huomattava romahdus tapahtuu ensimmäistä kertaa, parhaimpina vuosina metsäteollisuus on muodostanut lähes puolet tasavallan budjetista. Suurimmat metsäteollisuusyritykset Segezhan ja Kontupohjan sellu- ja paperitehtaat ovat tehneet nollatuloksen.

Metsäteollisuuden kriisin syyksi on mainittu useita: korjuu- ja kuljetuskaluston puute, työntekijöiden haluttomuus tehdä töitä alipalkalla. Metsäteollisuus- ja luonnonvaraministeri Juri Ponomarjovin mukaan tilanne johtuu talousennusteissa piilevistä virheistä. Idea puun jalostuksesta tasavallan sisällä on joutunut huonoon valoon. Mitä mieltä on edistää puunkäyttöä sisäisillä markkinoilla, kun yritykset ovat lakanneet maksamasta veroja, kysyy hallituksen päämies Sergei Katanandov artikkelissa.

”Metsäministeri” Ponomarjov toteaa, että tasavallan hallituksella ei ole keinoja vaikuttaa metsäteollisuusyritysten johtoon, vaan ne ovat itsenäisiä. Keskusteluissa tuotiin esille, että Segezhan tehdas tuskin tietämättään riisuu budjettia. Sen politiikkana on tytäryhtiöiden tuottojen pidättäminen ja jakaminen oman harkintavallan perusteella. Nyt tuottojen jako on luonteeltaan tappiollinen. Kontupohjan tehtaan johtaja Vitali Federmesser loi virkamiehiin optimismia luvaten olla pettämättä Karjalan budjettia ja tuoda vuoden loppuun mennessä tuloja 112 miljoonaa ruplaa eli 10 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Odottaako Karjalaa konkurssi, jää nähtäväksi myöhemmin. Metsäteollisuus ei suinkaan ole ainoa ala, joka on vaikeuksissa.

Lähde: Gubernija