Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on päivittänyt Karjalan metsänvuokraajien kartan. Tämän vuoden alussa 9 miljoonaa hehtaaria eli 63 prosenttia Karjalan metsistä on vuokrattu 65 yritykselle. Kolme suurinta metsänvuokraajaa ovat Segezhan sellu- ja paperitehdas (1,6 milj. ha), Zapkarelles (0,8 milj. ha) ja Karellesprom (0,8 milj. ha). Segezha Groupiin kuuluvien yritysten hallinnassa on noin kolmasosa vuokratuista metsistä (2,9 milj. ha).

Kartta on ladattavissa täällä.

Lähde: SPOK