Karjalan metsäviraston uudeksi päälliköksi on nimitetty Vladimir Jurjev, joka toimi ennen tasavallan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean johtajana. Karjalan poliittisen ja sosiaalisen tutkimuksen keskukselle antamassaan haastattelussa hän arvosteli metsäviraston alaisten metsätalouspiirien (leshozien) toimintaa. Hänen mielestään metsätalouspiirit eivät ole kiinnostuneita edistämään puunjalostusyritysten taloudellista kehitystä, vaan jopa hankaloittavat niiden toimintaa harjoittamiensa valvontatehtävien kautta.

Jurjevin mielestä metsätalouspiirien pitäisi tukea puunkorjuuyrittäjiä taloudellisesti eli tarjota metsävuokraajille palvelujaan. Tämän vuoksi nykyiset leshozit pitäisi muuttaa osakeyhtiöiksi, joissa valtiolla olisi ensi vaiheessa osake-enemmistö, mutta poissuljettua ei ole sekään etteikö niitä myöhemmin voitaisi yksityistää.

Tuotantoketjun Jurjev näkee seuraavanlaisena: metsävarojen tarkastus ja valvonta siirtyy luonnonvarojen tarkastusvirastolle, metsätalousosakeyhtiöt huolehtivat metsänkasvatuksesta sekä kattavasta metsävarantoinformaatiosta ja tarjoavat palvelujaan puunkorjuuyrittäjille.

Lähde: www.politika-karelia.ru