Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvavat Karjalassa. Karjalan tilastokomitean mukaan metsäteollisuusyritysten tuotantomäärät ovat kasvaneet tämän vuoden tammi-syyskuussa 5,7% verrattuna samaan kauteen vuonna 2002.

 • Hakkuiden määrän kasvu 3,3%
 • Ainespuun tuotannon kasvu 0,3%, määrä kauden aikana 3,723 milj.m3
 • Puutuotteiden viennin kasvu 3,2%, määrä kauden aikana 4,301 milj.m3
 • Pyöreän puun vienti laski 1,3%, määrä kaudella 3,2556 milj.m3
 • Puujalostusteollisuuden tuotantomäärän kasvu 11,3%
 • Sahatavaran tuotanto kaudella 574 500 m3 (+5,3% verrattuna tammi-syyskuuhun 2002)
 • Liimavanerin tuotanto 18 865 m3 (+1,4%)
 • Lastulevyn tuotanto 77 677 m3 (+33,4%)
 • Paperi- ja selluloosateollisuuden tuotantomäärän kasvu 5,1%
 • Tavaraselluloosan tuotanto kaudella 58 700 tonnia (+6,7%)
 • Paperin tuotanto 560 400 tonnia (+ 6,1%), pahvin tuotanto 41 282 tonnia (-16,9%)
 • Paperisäkkien tuotanto 216,6 milj. kpl (+15%)

Lähde: Karjalan tilastokomitea