Karjalan tasavallan tilastokomitean mukaan Karjalan metsäteollisuustuotanto (puunkorjuu, mekaaninen puunjalostus, sellu- ja paperiteollisuus) kasvoi viime vuonna 6,6 % vuoteen 2002 verrattuna, kertoo Lesprom.ru-portaali.

Puunkorjuussa kasvu oli 2,5 %. Ainespuuta korjattiin 5,1 milj. m3, ylävarastoilta puuta kuljetettiin 5,8 milj.m3 ja pyöreätä puuta tuotettiin 4,5 milj.m3. Mekaanisessa metsäteollisuudessa kasvu oli 11,4 %. Sahatavaraa tuotettiin 741 600 m3, liimavaneria 22 734 m3, lastulevyä 110 985 m3, pöytiä 7 924 kpl sekä ovi- ja ikkuna-aihioita yhteensä 140 600 m2. Sellu- ja paperiteollisuudessa kasvua oli 7,3 %. Sellua tuotettiin 80 400 t, paperia 763 300 t, paperisäkkejä 269 milj. kpl ja kartonkia 64 853 tonnia.

Lähde: Lesprom.ru