Vuoden 2004 kolmen kuukauden aikana Karjalan tuotanto kasvoi lähes kaikilla teollisuusaloilla, mm. metsäteollisuudessa (109,7 %), puunjalostuksessa (126,1 %) sekä sellu- ja paperiteollisuudessa (130,5 %) viime vuoden samaan kauteen verrattuna.

Karjalassa tuotettiin enemmän sahatavaraa (128 %), ainespuuta (109 %), paperia (129 %), kartonkia (2,1 kertaa), sellua (128 %), paperisäkkejä (117 %) ja puulastulevyjä (138 %).

Lähde: Karjalan tasavallan tilastokomitea