Karjalan metsäteollisuusministeriö on vahvistanut ohjeet biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä ZAO Investlespromin yhtiöiden tekemien puunkorjuutöiden yhteydessä Karjalan tasavallassa, tiedottaa Investlesprom. Ohjeiden valmisteluun ovat osallistuneet Investlespromin ja alueellisen luonnonsuojelujärjestö SPOKin asiantuntijat ja nyt puunkorjaajilla on oikeus jättää metsään arvokkaita kohteita pelkäämättä sanktioita metsätalousviranomaisten taholta metsään jätetystä pystypuusta. Aikaisemmin säästetystä puustosta on joutunut maksamaan sakkoja.

Karjalan lisäksi Venäjällä on vastaavantyyppinen ohje hyväksytty aikaisemmin Arkangelin alueella. Ohjetta sovelletaan kaikkiin Investlespromin korjuuyrityksiin ja se antaa tarkat vaatimukset metsänvuokraajille ja urakoitsijoille avainbiotooppien säilyttämisestä. Samankaltaista ohjetta aletaan seuraavaksi valmistella Vologdan alueen metsäosaston kanssa.

Lähde: Investlesprom