Karjalassa ollaan valmistelemassa metsäteollisuusklusterin perustamista Kalevala -levytehtaan ja Solomenskin sahan aloitteesta. Tulevissa suunnitelmissa on muun muassa talotehdas. Teollisuuden puuhuollon turvaamiseksi tarvitaan metsätalouden tehostamista, ja Karjalalle onkin luonnosteltu tiekartta intensiiviseen metsätalouteen siirtymiselle.

Karjalan metsäteollisuusklusteri

Käsitteenä teollisuusklusteri on ollut olemassa Venäjällä kymmenisen vuotta. Vaikka klustereita koskeva lainsäädäntö ei ole täysin valmis, ensimmäisiä klustereita on perustettu, esimerkiksi metsäteollisuusklusteri Arkangelin alueella. Karjalaan odotetaan perustettavan metsäteollisuutta ja turismia koskevat klusterit.

Karjalan metsäteollisuusklusterin perustaminen on lähtenyt liikkeelle Kalevala-levytehtaan ja Solomenskin sahan aloitteesta. Suunniteltuun klusteriin kuuluu niiden lisäksi puunkorjuuyrityksiä ja Petroskoin valtionyliopisto. Klusterin jäsenten on määrä toteuttaa yhteisiä projekteja, joista yhtenä on talotehtaan perustaminen. Klusterin hallinto-organisaatio on perustettu, ja jäsenten välisten sopimusten allekirjoittaminen on meneillään.

Metsätalouden intensiivinen malli

Karjalan puunjalostuslaitoksilla voi olla tulevaisuudessa pulaa raaka-aineesta, ellei metsätaloutta tehosteta. Jo nyt Karjalaan joudutaan tuomaan havukuitupuuta viereisiltä alueilta. Tällä hetkellä hakkuumahdollisuudet ovat käytössä epätasaisesti. Hakkuumahdollisuudesta hyödynnetään avohakkuissa 65 prosenttia, valintahakkuina tehtävissä uudistushakkuissa 40 prosenttia ja kasvatushakkuissa vain 10 prosenttia.

Karjala toimii intensiivisen metsätalouden pilottialueena, ja intensiiviseen metsänkäyttöön ja metsänhoitoon siirtymiselle on luonnosteltu tiekartta. Sen mukaan Karjalassa toteutetaan vuonna 2017 kenttätutkimuksia, joiden tuloksia hyödynnetään tarvittavan lainsäädännön luomisessa. Tiekartan osana on myös Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriön, metsätalouspiirien sekä metsänvuokraajayritysten työntekijöiden kouluttaminen. Lisäksi toimenpiteisiin kuuluu muun muassa ajantasaisen metsäsuunnitelman laatiminen alueille, joissa metsävaratietoa ei ole kerätty 15 vuoteen.

Aiheita käsiteltiin Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriön yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostossa. Siirtymistä intensiiviseen metsätalouteen halutaan nopeuttaa, ja neuvosto aikookin ehdottaa Metsätalousvirastolle, että Karjalan yritykset saisivat luvan käyttää vuokrametsiään paikallisen tiedeyhteisön laatimien suositusten mukaisesti.

Lähde: Karjalan viralliset sivut