Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov keskusteli metsäteollisuusministeri Vladimir Jurjevin kanssa metsäteollisuuden tilanteesta, tiedottaa Karjalan päämiehen lehdistösihteeri. Metsäteollisuudesta on puhuttava kokonaisvaltaisena alana, joka sisältää puunsaannin lisäksi sahauksen, sellu- ja paperiteollisuuden sekä metsänhoidon.

Ministeri Jurjevin mukaan metsäteollisuuslaitoksissa jatketaan uudelleenjärjestelytoimia. Lisäksi ollaan perustamassa uusia metsänhoitoalueita, joita tulee olemaan yhtä paljon kuin hallintopiirejä. Jokaiseen piiriyksikköön perustetaan oma metsänhoitoalue eli lesnitšhestvo. Metsänuudistamista jatketaan suunnitelmallisesti, vaikka töiden etenemistä jarruttaakin yritysten niukka rahoitus. Tämän vuoden suunnitteet kuitenkin täytetään ajoissa.

Tilanne metsäteollisuuslaitoksissa on muuttumassa paremmaksi ja vuoden alkuvaiheen vaikeuksista olaan pääsemässä irti, ministeri toteaa. Vuoden alussa tuotanto romahti ja oli vain 40 prosenttia vuoden 2008 tasosta. Elokuussa 2009 tuotannon määrä oli 73 prosenttia viime vuoden elokuun tasosta ja määrä kasvaa edelleen. Näin ollen on olemassa reaalinen mahdollisuus täyttää vuoden tavoitteet. Kriisin jälkiseurauksista ei ilmeisesti tule niin ikäviä kun on oletettu. Sahausta tehostetaan ja sahatavaraa myydään entistä enemmän. Tammi-elokuun 2009 aikana tuotettiin Karjalassa noin 300 000 kuutiometriä sahatavaraa, lähes 83 prosenttia edellisvuoden tuloksesta. Paperinkin markkinat elpyvät, mikä parantaa sellu- ja paperikombinaattien toiminnan vakautta. Sanomalehtipaperin ja paperisäkkien tuotannossa on melkein saavutettu edellisvuoden taso.

Ministeri ilmoitti, että vuoden alussa tuotanto oli pysähtynyt 8 alan yrityksessä, tällä hetkellä vain kolmessa tuotantoa ei ole vielä käynnistetty uudelleen. Ministeriö jatkaa ponnistuksia niidenkin käynnistämiseksi. On myös hyvin positiivisia uutisia: eräs merkittävimmistä sahalaitoksista, Solomannin saha, ylitti edellisvuoden tuotantotason 40 %. Tuotantoa tehostivat eräät muutkin sahat.

Alalla vallitseva tilanne on hallinnassa ja tulokset eivät ole huonompia kuin Venäjän muiden alueiden metsäteollisuudessa. Joillakin sektoreilla tilanne on jopa parempi, kuin keskimäärin koko maassa, ministeri katsoo.

Jurjev käsitteli Sergei Katanandovin kanssa vielä yhtä ilouutista: Jääkarhu -hanke, jota pidetään tasavallan metsäsektorin mittavimpana, sisältää Segezhan sellu- ja paperikombinaatin modernisoinnin. Federaatiotasolla tehtiin elokuussa päätös kirjata investointihanke metsäalan prioriteetti-investointien listalle, mikä avaa valoisia tulevaisuuden näkymiä Jääkarhu-projektin toteuttajille.

Lähde: Karjalan hallituksen www-sivut (suomenkielinen)