Karjalan tasavallan metsäteollisuuden tuotanto on ollut lievässä laskussa alkuvuonna 2015.

Puutuoteteollisuus on toiminut sellu- ja paperiteollisuutta vakaammin. Sahatavaran tuotanto oli edellisvuoden tasolla tammi-kesäkuun 2015 aikana ja puulevyjen tuotannossa oli kasvua neljä prosenttia. Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus on sen sijaan laskenut 20 prosenttia. Sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski kolme prosenttia alkuvuonna 2015. Puunkorjuussa laskua oli kaksi prosenttia.

Karjalan metsäteollisuuden viennin arvo laski 13 prosenttia tammi-toukokuussa 2015 edellisvuoteen verrattuna. Sahatavaran vienti kasvoi 13 prosenttia. Sellun vienti oli edellisvuoden tasolla ja paperin viennissä oli yhden prosentin nousu. Raakapuun vienti väheni kaksi prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo laski 43 prosenttia.

Lähteet: Karjalan tilastokeskus, Luoteis-Venäjän tullin tilastot