Karjalassa järjestettiin jokavuotinen talous- ja yritysjohtajien kokous, jossa Karjalan pääministeri Pavel Tsernov kertoi tasavallan talouskehityksestä vuonna 2003, kirjoittaa Karelija-lehti. Tsernovin mukaan tuotantomäärät kasvoivat teollisuuden joka alalla. Ainespuun, sellun ja paperin tuotantotilastojen mukaan Karjalassa on saavutettu Luoteisen federaatiopiirin alueista parhaat tuotantomäärät. Lisäystä verrattuna Venäjän tuotantoon keskimääriin on tapahtunut sekä metsäteollisuudessa yleensä (106,6 % Karjalassa, 101,5 % Venäjällä) että metsäteollisuuden eri aloilla.

Puunkorjuussa tuotantomääriä ovat lisänneet seuraavat yritykset: Kostomukshales, Volomskij lespromhoz, Krivtsyles, Pjalmskij lespromhoz sekä Pudozhpromles. Samaan aikaan 13 yritystä 29 suuresta ja keskisuuresta puunkorjuuyrityksestä vähensi puutavaran ajomääriä. Tuotantomäärä väheni eniten yrityksissä Tsupinskij lespromhoz, Sokes, Kemles sekä Lahdenpohjan lespromhoz.

Tuotantomäärät kasvoivat puunjalostusteollisuudessa. Lastulevyjen tuotantomäärät kasvoivat 37 % yrityksessä Karelija DSP, sahatavaran ja vanerin 3% yrityksessä Bumteks, mikä johti 11% kasvuun puunjalostusalan tuotantomäärässä.

Sahatavaran tuotantomäärien kasvu on havaittavissa sekä puunjalostuslaitoksissa että lespromhozeissa (Karhumäen lespromhoz, Porosozero, Zapkarelles). Sahausmäärät laskivat yrityksissä Interlesprom, Segezhskij LDK ja Iljinskin sahalaitos.

Lähde: Karelija-lehti № 27