Karjalan metsäteollisuuden tilanne on parantumassa vuoden alun kompastelun jälkeen, tiedottaa Karjalan hallitus.

Sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli tammikuussa 27 % ja helmikuussa 14 % pienempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Puunjalostuksessa vastaavat luvut ovat 64 % ja 52 %. Puutavaraa kuljetettiin hakkuupalstoilta tammi-helmikuussa 19 % edellisvuotta vähemmän. Tulos on toiseksi paras Luoteis-Venäjällä, Vologdan alueella tilanne on hiukan parempi. Suurimpia ongelmia ovat puun viennin tuntuva supistuminen, käyttövarojen puute, luottolainojen saannin vaikeudet ja metsäyritysten velkaantuneisuuden lisääntyminen. Karjalan hallitus on tehnyt päätöksen periä metsänvuokraajilta maksua metsän todellisen käyttömäärän mukaan odotettujen hakkuumäärien sijasta. Havaituista sääntöjen rikkomisesta ei peritä sakkoja vaan ilmenneet ongelmat yritetään ratkaista sopimalla ja virheiden pikaisella korjaamisella.

Karjalan viranomaiset jatkavat neuvotteluja federaation kanssa tasavallan metsäteollisuuslaitosten saamiseksi valtion budjetista tuettavien yritysten valtakunnalliseen luetteloon. Lisäksi Venäjän budjetista on haettu 335 miljoonaa ruplaa määrärahoja metsäteiden rakentamiseen. Karjalan hallitus avustaa myös metsäteollisuuslaitoksia luottojen saamisessa.

Venäjän federaation tasolla valmistellaan tukitoimia, mm. metsien vuokramaksujen jäädyttämistä edellisen vuoden tasolle, metsien vuokramaksujen lykkäämistä vuodella, metsänhoitotöiden kustannusten kompensointia metsänvuokraajille sekä alan yrityksille myönnettävien lainojen korkojen osittaista maksamista valtion budjetista.

Lähde: Karjalan viralliset nettisivut (suomenkielinen)