Karjalan teollisuustuotanto laski vuonna 2015 kaksi prosenttia, kun metsäsektorilla tilanne oli parempi.

Puutuoteteollisuuden tuotanto kasvoi prosentin verran. Sahatavaran tuotanto oli 0,7 miljoonaa kuutiometriä, josta pääosa vietiin ulkomaille. Lastulevyn tuotanto kasvoi seitsemän prosenttia, taustalla Kalevala DOK -tehtaan OSB-levytuotannon kasvu. Sellu- ja paperiteollisuudessa kasvua oli neljä prosenttia. Segezhan sellu- ja paperitehdas toimii vakaasti ja säkkipaperin tuotantomäärät kasvoivat viime vuonna. Kontupohjan sellu- ja paperitehdas on konkurssitilassa ja ulkopuolisen johdon alaisuudessa. Tehtaan kaikki paperikoneet ovat kuitenkin tuotannossa. Myös Pitkärannan sellutehdas on haettu konkurssiin, sen tuotantoa pyörittää tehtaan omistaja RK-Grand.

Karjalassa korjattiin puuta 6,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2015, kasvua edellisvuoteen oli kolme prosenttia. Puunkorjuumääriä kasvattivat suurimmat metsänvuokraajat Karellesprom, Zapkarelles, Muezerski LPH, Lenderski LPH, Kostomukšski LPH, Kondopožskoe LPH, Jubor ja Leseko Nord. Pääosa puusta jalostetaan tasavallan omissa yrityksissä. Puuta vietiin vuonna 2015 ulkomaille 0,6 miljoonaa kuutiometriä, josta 0,5 miljoonaa kuutiometriä oli Suomeen vietyä koivua.

Metsäteollisuuden investointihankkeiden tilanne

StrojInvestResurs -yrityksen investointihanke kemihierteen (CTMP) tuotantoon on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2015-2017. Laitoksen suunniteltu kapasiteetti on 190 000 tonnia. Liiketoimintasuunnitelma ja rahoitusmalli ovat valmiita, seuraavaksi yrityksen on esitettävä Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointia koskevat tulokset hyväksyntää varten.

FinTek toteuttaa Karjalan pohjoisosissa investointihanketta, jossa on määrä aloittaa liimapuurakenteiden tuotanto Kostamuksessa ja sahaus Pääjärven kylässä. Hanke sisältää myös investointeja puunkorjuuseen ja bioenergialla toimiviin lämpökattiloihin. Hanke on hyväksytty metsäteollisuuden prioriteetti-investointien listalle. Tänä vuonna on tarkoitus tehostaa puunkorjuuta, asentaa sahalinja ja aloittaa pellettien tuotanto Pääjärvellä. FinTek on investoinut hankkeeseen tähän mennessä 280 miljoonaa ruplaa (3,5 milj. €, 1 €=80 RUB).

Russian Wood Alliance (Russki lesnoj aljans) on nopeasti kehittyvä yritys, jonka päätuotanto on Petroskoissa. Yritys tuottaa hirsitaloja Redwood-brandillä, puupellettejä sekä höylättyä sahatavaraa. Pellettilaitos kuuluu Karjalan suurimpiin tuottajiin, ja tuotanto viedään pääosin ulkomaille. Vuoden 2015 lopussa otettiin käyttöön uusi höyläyslinja. Tuotannon laajentaminen jatkuu, suunnitelmissa on laajentaa puunkäyttöä 100 000 kuutiometrillä vuodessa. Hanketta on esitetty prioriteetti-investointien listalle Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriöön.

Solomenskin sahalla (Solomenski lesozavod) Petroskoissa on rakenteilla toinen sahalinja, joka on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuussa 2016. Tuotantokapasiteetti kasvaa nykyisestä 150 000 kuutiometristä 260 000 kuutiometriin sahatavaraa vuodessa. Tuotannon modernisoinnin toinen vaihe aloitettiin vuonna 2014. Hankkeelle on myönnetty prioriteetti-investoinnin status.

Lähteet:
Karjalan tasavallan sivut: uutinen 1, uutinen 2, uutinen 3, uutinen 4
Karelijastat: teollisuus, puunkorjuu