Karjalan tasavallan sivuilla on julkaistu yhteenveto metsäsektorin tilanteesta viime vuonna:
Karjalassa on tehty 181 metsänvuokrasopimusta puunkorjuuta varten. Hakkuusuunnite oli 11,3 milj. m³, josta toteutuneet hakkuut 5,4 milj. m³. Syinä alhaiseen hyödyntämisasteeseen olivat mm. puunjalostuslaitosten ja erityisesti sellu- ja paperitehtaiden ongelmat sekä huono tieinfrastruktuuri.
Vuoteen 2011 verrattuna puunkorjuu väheni 6 % vuonna 2012. Puun vienti väheni 33 % ollen yhteensä 0,9 milj. m³. Havupuun viennissä vähennystä oli 40 %. Puunjalostusteollisuuden tuotanto pieneni 16 % ja sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto 7 % edellisvuodesta.
Viranomaiset tehostavat metsälainsäädännön noudattamisen tarkastuksia. Lukumäärältään tarkastukset lisääntyivät 8 % edellisvuoteen verrattuna. Tarkastuksissa havaittiin 2 400 metsälainsäädännön rikkomusta.