Karjalan tasavallan metsäkomitea ja Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, jonka päätösten tavoitteena on muuttaa metsänkäyttöä Karjalassa ekologisemmaksi. Tavoitteena on jättää koskemattomat metsät uusien vuokrasopimusten ulkopuolelle saatettaessa sopimuksia uuden metsälain mukaisiksi. Metsäkomitea tekee Karjalan hallitukselle ehdotuksen koskemattomien metsien säästämisestä, jotta niiden kohtalo saadaan ratkaistua.

Metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi hakkuissa leimikkotarkastusten yhteydessä otetaan huomioon niin metsälakiuudistuksen edellyttämät uudet asiakirjat, mutta myös avainbiotooppien määrittelyopas, joka on tehty nimenomaan Karjalan keskiosien olosuhteita silmällä pitäen.

Lähde: SPOK

Venäjänkielinen avainbiotooppien määrittelyopas on ladattavissa SPOKin sivuilta: Полевой определитель ключевых биотопов средней Карелии