Karjalan uusi metsäministeri Sergei Shtrahov, joka siirtyi tehtävään Luoteis-Venäjän alueen metsäosaston johtajan paikalta, kertoo Woodbusiness.ru portaalissa näkemyksistään Karjalan metsäsektorin tilanteesta ja valottaa ministeriön tulevia suunnitelmia.

Ministerin mukaan tilanne Karjalan metsäsektorilla on edelleen haasteellinen, joskin kuopasta ollaan nousemassa pienin askelin ylöspäin. Karjalan metsäsektorin ongelmista keskeisimpinä Shtrahov näkee vientitullit ja uuden metsälain käyttöönottoon liittyvät haasteet. Ajankohtaisina ongelmina ovat jo mainittujen lisäksi metsäpalot, raaka-ainepula ja metsävuokramaksujen laiminlyönnit. Lisäksi työtä teettävät tulevan kauden budjetin valmistelu ja metsänuudistamisen organisointi. Kuluvan kauden metsänviljelysuunnitelmasta on Karjalassa toteutettu tällä hetkellä vasta puolet.

Vientitullien suhteen uusi ministeri kannattaa hallituksen linjaa, mutta toivoo harkintaa vientitullien korotusaikataulun määrittämisessä. ”Pääministeri Putin on tehnyt selväksi Venäjän kannan vientitulleihin. Haluamme panostaa maan sisäisen jalostustoiminnan kehittämiseen, emme raakapuun myyntiin”, ministeri muotoilee, kertoen allekirjoittavansa hallituksen kannan. ”Muutoin Venäjä ei voisi kehittyä, vaan jäisimme muiden maiden raaka-ainetoimittajan asemaan.”

Vientitullien nopean korottamisen suhteen on metsäministerin mukaan kuitenkin syytä olla varovainen. ”On ajateltava metsäsektorin kehitysmahdollisuuksia kokonaisuutena. Jatkojalostuslaitosten rakentamiseen menee vähintään viisi vuotta. Koko sen ajan valmiiksi korjattu puutavara on kuitenkin toimitettava johonkin, mitä ongelmaa vientitullien korottaminen ei ratkaise”, Shtrahov toteaa esittäen tilanteeseen ratkaisuksi vientitullien määrittämistä omat käyttömahdollisuudet huomioiden. ”Jos alueella ei ole sellutehdasta, on järkevää viedä kuitupuu rajan taakse ja pitää tukit maan sisällä.”

Lähde: Woodbusiness.ru