Venäjän metsäviraston tekemässä ylimääräisessä luonnonvarojen käytön tarkastuksessa havaittujen rikkeiden vuoksi luonnonvaraministeri Juri Trutnev on jättänyt pääsyyttäjänvirastolle pyynnön mitätöidä kaivannaisten louhintaan myönnetyt lisenssit ja harkitsemaan valtion metsävarannon ja kaivannaisten hallinnointia koskevien valtuuksien perumista, tiedottaa Luonnonvaraministeriö. Karjalan päämies Katanandovia Trutnev kehottaa pysäyttämään lisenssin saaneiden tahojen toiminnan, kunnes asia on selvitetty.

Tarkastuksessa havaittiin, että Karjalan teollisuus- ja luonnonvaraministeriö on vuosina 2006 – 2007 federaation lainsäädännön vastaisesti myöntänyt ilman huutokauppamenettelyä juridisille henkilöille 164 kaivannaisten käyttöön oikeuttavaa lisenssiä. Lisenssejä on myönnetty niin geologisia tutkimuksia varten kuin mahdollista myöhempää käyttöäkin varten. Lisäksi alueviranomaiset ovat laiminlyöneet kohteiden ympäristöselvitysten teettämisen.

Trutnev toteaa Laatokan vuonomaisemien ja Valamon seudun ekosysteemin olevan uhattuna louhinnan, räjäytystöiden ja rakennusmateriaalien hankkimisen vuoksi, mm. harvinaiset puulajit ja Punaiseen kirjaan merkityt eläimet voivat hävitä ja Laatokka Pietarin juomavedenlähteenä saastua.

Edellä mainitun lisäksi Trutnev on kehottanut alueen viranomaisia tekemään valtionmetsiä vuokralle saaneissa yrityksissä tarkastuksen, sillä luonnonvarojen käytön tarkastusviraston teettämissä tarkastuksissa on havaittu paljon metsälainsäädännön vastaisia toimia. Mm. useissa leshozeissa sallitut hakkuumäärät on ylitetty kymmenillä tuhansilla kuutiometreillä.

Trutnev on päättänyt tulla Karjalaan paikanpäälle keskustelemaan laiminlyönteihin johtaneista syistä. Karjalan vasta saamat luonnonvarojen hallintavaltuudet voidaan palauttaa takaisin federaatiolle.

Lähde: Luonnonvaraministeriö