Karjalan tasavallassa meneillään oleva luonnonvarahallinnon uudistus on edennyt päätökseen lakkauttaa tasavallan Metsäsektorin, luonnonvarojen ja ekologian ministeriö. Ministeriön tehtävät siirretään federaation Luonnonvaraministeriön aluehallinnolle. Uusi järjestely edellyttää muutoksia henkilöstössä sekä rahoituksessa. Alustavan arvion mukaan aluehallintoon tarvitaan 15 uutta henkilöä siirtyvien tehtävien hoitoon. Karjalassa toteutettavaa uutta hallintomallia sovelletaan myös mahdollisesti muille Venäjän alueille.

Lähde: IA Regnum-NewSbp