Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö tekee lainvalvontaelimien kanssa tiivistä yhteistyötä, mutta myös kansalaisten rooli lainvalvonnassa vahvistuu.

Karjalassa on käytössä yleisön vihjepuhelin, johon voidaan ilmoittaa metsäpalojen lisäksi luonnonsuojelu- ja metsälainsäädännön rikkomuksista. Viime vuonna puheluja tuli satoja ja suurin osa niistä koski hakkuita, joiden laillisuutta pyydettiin tarkistamaan. Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö on parhaillaan luomassa kansalaisvalvojien instituutiota, joka voisi auttaa viranomaisia metsä- ja ympäristölainsäädännön rikkomusten havaitsemisessa.

Laittomien hakkuiden määrä on vähentynyt viime vuosien aikana Karjalassa. Vuonna 2016 metsälainsäädännön valvonnassa havaittiin 226 laittoman hakkuun tapausta, joiden yhteenlaskettu puumäärä oli 10 800 kuutiometriä. Suurimassa osassa tapauksia syynä laittomuuteen oli huonosti toteutettu hakkuualan käyttöönotto ja rajaus sekä korjuu-urakoitsijoiden valvonnan puute. Puunkorjuussa käytetään lukuisia urakoitsijoita, joiden työtä ei kontrolloida ollenkaan urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Metsälain valvontaa toteuttavat Luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja sen alaisuudessa toimivat metsäpiirit. Tarkastuksia tehtiin Karjalassa viime vuonna 7707.

Lisäksi toteutettiin yhteistyössä Karjalan tullin ja ajoneuvotarkastuslaitoksen kanssa 34 tietarkastusta, joissa tarkastettiin kuljetettavien puutavaraerien laillisuutta ja kuljetusdokumenttien vastaavuutta lainsäädännön vaatimuksiin. Seitsemässä tapauksessa havaittiin puutteita pakollisen kuormakirjan sisällössä.

Lähde: Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö