Karjalassa ei ole yli kymmeneen vuoteen perustettu aluetason luonnonsuojelualueita, mutta nyt Karjalan tasavallan hallitus on tehnyt suunnitelman kaikkiaan yli 1,5 miljoonan hehtaarin suojelemisesta, tiedottaa ympäristöjärjestö SPOK. Heinäkuussa 2007 hallitus hyväksyi asemakaavalain nojalla Karjalan tasavallan aluesuunnitelman, joka määrittelee mm. rakentamis- ja matkailutoimintojen edistämistä sekä edellä mainittujen luonnonsuojelualueiden perustamista. Suunnitellut suojelualueet käsittävät noin 9 % tasavallan metsävarannosta. Aloite on tasavallalle tärkeä keino lopettaa arvokkaiden luontokohteiden suojelusta käydyt kiistat.

Suunnitelmassa piilee paljon luonnonsuojelualueiden suunnittelua koskevia ongelmia. Siitä on jätetty pois useita suojelullisesti tärkeitä kohteita. Lisäksi kärjistyy kysymys vanhojen metsien kohtalosta, esimerkiksi luonnonsuojelualueisiin liittyvillä arvokkailla metsäalueilla. Monin paikoin metsänvuokraajien ja puunkorjuuyrittäjien kanssa on päästy sopimukseen näiden alueiden suojelusta ja rationaalisesta käytöstä. Aluesuunnitelmassa on kuitenkin mukana vain noin 20 % luonnonsuojelun kannalta tärkeistä vanhoista metsistä. Toisaalta siitä voi löytää monia metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta vähemmän tärkeitä alueita.

Lähde: SPOK