Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean tiedotteessa kerrotaan Karjalan tasavallan hallituksen kommenteista metsälakiesitykseen, jonka kuulemistilaisuuden Venäjän taloudellisen kehityksen ministeriö piti helmikuussaa 2004. Lakiesityksen mukaan metsäpalstoja vuokrataan ainoastaan metsähuutokaupan perusteella, jolloin korkeimman vuokratarjouksen tehnyt hakija voittaa.

Karjalan hallituksen tekemän metsäteollisuussektorin hallinnon kehittämisohjelman mukaan metsäpalstat tulee vuokrata hakijoille, joilla on vakuuttava liiketoimintasuunnitelma. Tämän vuoksi Karjalan tasavallan hallituksen mielestä metsälakiesitys pitää muotoilla siten, että metsänvuokraajan on pakko vähitellen toteuttaa liiketoimintasuunnitelmansa tavoitteet.

Lakiesityksen 7. pykälän mukaan federaation toimivallan valtuuksia voidaan jakaa subjekteille. Tämä koskee mm. metsäpalstojen valintaa niiden jakamiseksi metsälain asettamalla tavalla, metsäpalstojen käyttösopimusten tekemistä, metsänkäyttäjän sopimusvelvoitteiden toimeenpanon valvontaa sekä tilastotietojen antamista myönnetyistä metsäpalstojen käyttöoikeuksista ja metsänkäyttäjien sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta.

Kun sopimus edellä mainittujen valtuuksien luovuttamisesta tehdään, metsäpalstan valitsee toimeenpanovallan elin joko itsenäisesti tai kansalaisen ja juridisen henkilön hakemuksesta. Lakiesityksen mukaan hakemuksesta on tultava ilmi metsäpalstan käyttötarkoitus, sijainti ja koko sekä metsänkäyttötavat ja -määrät. Hakemuksen yleistavoitteeksi on asetettava tehokas ja rationaalinen metsänkäyttö eli siinä esitetään metsävarannon käyttösuunnitelma, jota komissio voi arvioida päättäessään huutokaupan voittajasta. Näiden ja muidenkin Karjalan tasavallan hallituksen esittämien korjausten hyväksyminen tekisi varteenotettavien metsänkäyttäjien valinnan mahdolliseksi jo huutokaupan valmistelu- ja läpivientivaiheessa.

Esitetyn liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ja valvonta on määriteltävä vuokrasopimuksessa. Karjalan tasavallan hallitus toivoo lakiesitykseen lisättävän, että vuokrasopimuksessa on mainittava sekä Venäjän lainsäädännön määrittämät ehdot että osapuolten harkintansa mukaan asettamat ehdot. Tuolloin komissio voi valmistella vuokrasopimusmallin, johon sisältyy velvollisuus liiketoimintasuunnitelman asteittaisesta toteuttamisesta. Jos tuota sopimuskohtaa laiminlyödään, vuokrasopimus voidaan purkaa voimassa olevan lainsäädännön nojalla.

Lakiesityksen mukaan vuokra-aika on pisimmillään 99 vuotta. Karjalan tasavallan hallituksen mielestä kriteerit konkreettisen vuokra-ajan määrittämiseksi ovat tarpeen, jotta metsän tehokas ja rationaalinen käyttö voidaan turvata noin pitkän vuokrakauden ajaksi. Koska vuokra-aika on mainittava jo huutokauppailmoituksessa, huutokaupan järjestäjän on etukäteen saatava riittävästi tietoa metsäpalstan käyttötarkoituksesta sekä suunnitelluista metsänkäyttötavoista ja -määristä.

Lähde: Karjalan tasavallan www-sivut