Karjalan päämies ja Venäjän metsätalousvirasto sopivat vuoden 2012 lopulla, että Karjalasta tulee intensiivisen metsätalouden pilottialue. Hanke on edennyt suunnitteluvaiheeseen ja toteutuksen pitäisi alkaa tänä vuonna.
Hankkeen toteutuksen edellytyksenä ovat muutokset metsälainsäädännössä. Federaatiotason sääntöihin olisi lisättävä alueelliset puunkorjuu-, metsänhoito- ja metsänuudistamissäännöt. Karjalan parlamentti valmistelee aihetta käsittelevää pyyntöä, joka tullaan lähettämään Venäjän hallitukselle. Lähtökohdat ovat hyvät, koska alueellinen metsätalouden malli laadittiin Karjalassa jo kymmenen vuotta sitten.
Aikaisemmin aiheesta: