Karjalan teollisuus- ja luonnonvaraministeriö on kiistänyt Venäjän luonnonvaraministeriön sivustolla olleen tiedotteen todenperäisyyden (ks. uutinen 26.09.2007, Karjalan luonnonvarahallinnon valtuuksien perumista harkitaan) ja lähettänyt selvityksen kirjeitse luonnonvaraministeri Trutneville.

Venäjän luonnonvaraministeriön tiedotteen mukaan 2006 – 2007 Laatokan alueelle olisi myönnetty 164 kaivannaisten käyttölisenssiä. Karjalan vastineessa kuitenkin todetaan, että 24.9.2007 mennessä lisenssejä oli myönnetty 54 ja Laatokan rannoilla on vain 8 louhintatyömaata. Myös rakennusmateriaalien hankkiminen Laatokan vuonoista ja Laatokan ekosysteemin vahingoittaminen todettiin vastineessa perättömiksi väitteiksi. Karjala pitää Venäjän luonnonvaraministeriön ehdotusta kaivannaisten hallintoa koskevien valtuuksien palauttamista takaisin federaatiolle epäkorrektina ja kaivannaislain vastaisina. Niin federaation kuin tasavallankin lainsäädännön mukaisesti myönnettyjen lisenssien peruminen on mahdollista vain oikeuden päätöksellä ja turhaa, koska ne ovat laillisia. Venäjän luonnonvaraministeriön toteamusta kaivannaisten käyttölisenssien myöntämistä ilman huutokauppamenettelyä Karjalassa pidetään harhaanjohtavana, sillä huutokauppamenettely tässä yhteydessä ei ole pakollinen.

Myöskään väite lukuisista metsälakirikkeistä ei vastaa todellisuutta. Eri tahojen tekemissä tarkastuksissa Karjalassa ei vastineen mukaan ole todettu vakavia puutteita metsienkäytössä. Hakkuumäärien ylitykset selitetään edellisten vuosien käyttämättä jääneillä hakkuuoikeuksilla. Karjalan tasavallan todellinen hakkuusuunnitteen käyttöaste on ollut vuosina 2003 – 2006 keskimäärin 67 %. Korjuumäärien ylityksistä harvennushakkuissa on Karjalassa määrätty sakkoa.

Karjalan metsäkomitea on julkaissut ohjeet valtion metsävalvonta- ja tarkastusvaltuuksien toteuttamiseksi. Laittomista hakkuista Karjalassa saadaan selville 59 %, kun Luoteisessa federaatiopiirissä luku on 17 %. Metsäkomitea on tehnyt ja vahvistanut toimenpidesuunnitelman kohua nostattaneen tarkastuksen tulosten johdosta. Suunnitelman perusteella leshozien toiminta joutuu tarkan analysoinnin kohteeksi ja havaitut puutteet pyritään eliminoimaan.

Lopuksi Karjalan luonnonvaraministeriö toteaa, että Karjala on valmis rakentavaan keskusteluun ao. asioista osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Lähde: Karjalan tasavallan teollisuus- ja luonnonvaraministeriön tiedote