Karjalan valtaapitävät aikovat vahvistaa holdingyhtiö Karellespromin roolia johtavana metsäpolitiikan toimijana, kertoo Lesnaja Gazeta viitaten Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean puheenjohtajan Vladimir Jurjevin antamaan lausuntoon. Hänen mukaansa Karjalan hallitus suunnittelee siirtävänsä aluehallintojen hallussa olevat osakkeet holdingyhtiön uskottuun ohjaukseen. Tasavallan omistuksessa on kymmenen lespromhozin ja muiden puunjalostuslaitosten osakkeita.

Suunniteltu toimi lisäisi tasavallan ohjausvaltaa yrityksissä. Lisäksi hallitus toivoo, että Karellesprom turvaa taantuvien, perinteisesti puunkorjuuseen suuntautuneiden alueiden kehitystä, esimerkiksi Puudozhissa ja Mujejärvellä. Tämän turvaamiseksi tarjotaan Karellespromille yli miljoonan kuution metsävaroja pitkäaikaiselle vuokralle. Ehdottomana edellytyksenä on kuitenkin uuden puunjalostustoiminnan kehittäminen. Tällä hetkellä Karellespromin hallussa on 7 lespromhozia. Holdingyhtiön osake-enemmistö kuuluu Karjalan hallitukselle, artikkelissa todetaan.

Lähde: Lesnaja Gazeta