Suojärvellä sijaitseva puunkorjuu- ja -jalostusyritys Zapkarelles allekirjoitti yhteistyösopimuksen Karjalan tasavallan hallituksen kanssa vuodelle 2004. Sopimuksen mukaan Zapkarelles sitoutuu kasvattamaan tuotantoaan vähintään 5 % ja palkkavarojaan 25 %. Karjalan hallitus lupaa puolestaan taata yrityksen raaka-aineen saannin, parantaa Suojärven alueen infrastruktuuria, tukea investointien houkuttelussa ja säännöstellä monopoliyritysten palvelutariffeja.

Zapkarelles aikoo lähiaikoina ottaa käyttöön kolmannen sahan; koneistot huonekalulevyjen ja pellettien valmistukseen on jo saatu. Yrityksen vuoteen 2010 ulottuvan kehityssuunnitelman mukaan Zapkarelles aikoo lopettaa jalostamattoman havukuitupuun viennin ulkomaille kokonaan vuoteen 2005 mennessä.

Vuoden 2002 tilastoihin verrattuna Zapkarellesin tuotanto on tämän vuoden tammi-elokuun aikana hieman laskenut: puuta hakattiin tänä vuonna 334 000 m3, mikä on 6 % vähemmän kuin viime vuonna.

Lähde: Karjalan tasavallan hallituksen kotisivut