Kevään aikana käsiteltävän metsälakiuudistuksen mukanaan tuoma metsien ”myynti” huutokaupalla ei ole Karjalan tasavallan hallinnon politiikan mukaista, kirjoittaa Politiikan ja sosiaalisen tutkimuksen keskus nettiartikkelissaan. Metsänvuokraus on Karjalan metsäteollisuuden kehittämisohjelmassa keskeisellä sijalla. Investointien houkuttelun lisäksi omien, karjalaisten yritysten toimintaedellytyksiä edistetään turvaamalla niiden metsänvuokraus.

Huutokauppojen seurauksena metsänvuokraoikeuden ja myöhemmin mahdollisuuden myös omistusoikeuteen saa se taho, jolla on eniten rahaa. Epäilemättä kansainväliset suuryritykset ja venäläiset oligarkit eivät tule kitsastelemaan hankkiessaan metsää, toteaa artikkelin kirjoittaja Anatoli Tsygankov. Avoimissa kilpailuissa harvat karjalaiset puunkorjuuyritykset voivat voittaa.

Artikkelin mukaan Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean puheenjohtaja Vladimir Jurjev ennustaa, että uusi metsälaki hyväksytään kesään mennessä ja se astuu voimaan vuonna 2005. Tällöin metsät jaetaan huutokaupoilla, mutta on muistettava, että tämä koskee vain niitä metsäalueita, joita ei ole jo vuokrattu. Käytännössä se tarkoittaa, että Karjalan hallinnolla on vähintään yhdeksän kuukautta aikaa soveltaa omia vuokraussääntöjä tasavallan etua ajatellen. Toivottavasti tämä vuokraus olisi ennen kaikkea pitkäaikaista (49 v).

Venäjän talouskehityksen ministeriön neuvotteluissa ei jokainen rohkene puolustaa oman alueensa oikeuksia. Karjalan päämies Sergei Katanandov on ollut poikkeus, minkä vuoksi hän ei olekaan erityisen suosiossa Kremlin hallinnossa, artikkelissa todetaan. Karjalaa pidetään jostain syystä poliittisesti ongelmallisena federaation alueena.

Lähde: politika-karelia.ru