Karjalan tasavallan lainsäädäntökokouksen puheenjohtaja Nikolai Levin osallistui alueellisten parlamenttien puheenjohtajien tapaamiseen Moskovassa. Kokouksessa käsiteltiin Venäjän metsäsektoriin liittyvän lainsäädännön tilannetta. Mm. Nikolai Levin ehdotti aiheesta järjestettävän Petroskoissa huhtikuussa 2004 eduskunnan erityiskokous, johon voisivat osallistua Venäjän federaation duuman, liittoneuvoston, eri ministeriöiden ja virastojen edustajat.

Levin totesi, että uudessa metsälaissa olisi välttämätöntä ottaa huomioon alueelliset metsänhakkuusäännöt, koska luonto ja ilmasto-olot, infrastruktuuri sekä muut olosuhteet vaihtelevat paljon alueittain. Tämän vuoksi Venäjän Federaation subjektien toimeenpanovallan edustajilla on oltava valtuus itse ratkaista kysymyksiä metsäalueiden käytöstä omalla alueellaan. Puheensa lopussa Karjalan eduskunnan puheenjohtaja ehdotti Karjalan tasavaltaa käsiteltävän pilottiseutuna uusien metsänuudistus- ja metsätyömenetelmien kehittämisessä.

Lähde: Karjalan tasavallan Lainsäädäntökokouksen lehdistöpalvelu