Venäjän ulkomaankaupan ja tullitariffipolitiikan suojatoimenpiteistä vastaavaan komiteaan on tullut pyyntö sahatavaran (TN VED 4407 ja 4409) tullien poistamisesta. Pyynnön esitti sahayritys AO Zapkarelles (Suojärvi), kerrotaan Venäjän talouskehitys- ja kauppaministeriön sivustolla.

Vetoomuksen taustalla on metsäsektorin pääongelma edullisten olosuhteiden luomisessa puuta jatkojalostavien yritysten kehittämiselle. Yrityksen yhteydenotossa korostetaan, että on välttämätöntä asettaa pikaisesti sulkutulleja raakapuun viennille sekä alentaa tai poistaa kokonaan pitkälle jalostettujen puutuotteiden tullimaksuja.

Ulkomaankaupan ja tulliasioiden sääntelyosasto pyytää kaikkia kiinnostuneita tahoja lähettämään kysymykseen liittyviä kommentteja ja ehdotuksia 27.2.2005 mennessä sähköpostitse (drvd(at)economy.gov.ru).

Lähde: Talouskehitys- ja kauppaministeriön internetsivut