Kuluneena kesänä Karjalassa on allekirjoitettu Euroopan laajimmat sopimukset vanhojen metsien suojelusta, tiedottaa luonnonsuojelujärjestö SPOK. Suojelluista vanhoista metsistä on jatkossa tarkoitus perustaa viralliset Spokoinyin ja Jangozeron suojelualueet sekä Muezerkan vanhat metsät -luonnonmuistomerkki Karjalan hallituksen hyväksymän Karjalan tasavallan aluesuunnittelukaavion mukaan.

Näin ollen kaikki neljä Karjalassa olevaa, pinta-alaltaan yli 50 000 hehtaarin vanhojen metsien aluetta, jotka sijaitsevat Paanajärven, Kalevalan ja Vodlajärven kansallispuistoissa ja Kostamuksen luonnonpuistossa tai niiden lähettyvillä, suojellaan lainsäädännön nojalla tai metsänvuokraajien vapaasta tahdosta.

Puunkorjuuyritykset ja luonnonsuojelujärjestöt ovat yhtä mieltä näiden alueiden arvosta ja nyt Karjalan viranomaisten on lain nojalla toteutettava alueiden suojelu luonnonsuojelusuunnitelmat, metsätalouden ohjesäännöt ja metsäsuunnitelmat huomioiden.

Lähde: Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK