Karjalan aluetasavallan päämies Sergei Katanandov vahvisti päätöksen ”Voinitsa” rauhoitusalueen perustamisesta, tiedottaa Karjalan hallituksen lehdistöpalvelu. Alue sijaitsee Kalevalan piirissä ja on pinta-alaltaan yli 8 000 hehtaaria. Sillä kasvaa ainutlaatuisia vanhoja metsiä, joiden suojelu edistää biodiversiteetin säilymistä ja luo samalla hyviä edellytyksiä ekomatkailulle. Alueella on enimmäkseen mäntymetsiä, toisin kuten kuusivaltaisissa Paanajärven ja Vodlajärven kansallispuistoista. Rauhoitusalue sijaitsee lähellä Suomen rajaa epävirallisen Karttimo-Voinitsa (Lonka) -rajanylityspaikan tuntumassa.

Rauhoitusalueella kielletään puunkorjuu (metsien hoitotyöt sallitaan), metsästys, rakennustoiminta, kaivannaisten louhinta, ajoneuvoilla kulkeminen ja parkkipaikkojen rakentaminen. Tieteelliset tutkimukset, matkailureittien rakentaminen, harrastuskalastus, marjojen, sienten ja yrttien ei-teollinen kerääminen sallitaan.

Lähde: Karjalan hallituksen www-sivut (suomenkielinen versio)