Karjalan tasavallan hallituksen päätöksellä perustetaan Kemin hallintopiriin uusi luonnonsuojelualue nimeltään ”Syrovatka”, uutisoi Karjalan maa-, kalatalous ja ympäristöministeriö. Valtion toimesta suojellaan rauhoitusalue, jonka pinta-ala on noin 31 500 hehtaaria. Rauhoitusalueen perustamista alettiin puuhata jo vuonna 1991.

Rauhoitetulla alueella ei saa tehdä hakkuita. Matkailua voidaan harrastaa tietyin ajallisin rajoituksin ja matkailuun liittyviä lepopaikkoja voidaan alueelle rakentaa. Omaan käyttöön marjastaminen ja sienestäminen ovat sallittuja kuten myös luvanvarainen kalastus.

Lähde: Karjalan viralliset nettisivut (suomenkielinen)