Karjalassa toteutetaan ensimmäisenä Venäjällä kansainvälinen puun alkuperäseurannan pilottihanke, jonka taustalla aloitteentekijöinä ovat Venäjän FSC-toimisto ja Maailman Luonnonvarojen Tutkimussäätiö (World Resources Institute), tiedottaa luonnonsuojelujärjestö SPOK.

Metsäyhtiöitä huolestuttaa nykyään puun hinnan ohella myös sen alkuperä. Puun alkuperän, hakkuun laillisuuden ja puuntoimittajien luotettavuuden selvittäminen voi kuitenkin olla työlästä. Suuri osa ulkomaisista liikemiehistä pitää koko Venäjää riskialueena, jolta saatava vähäinenkin tieto on usein negatiivista ja omiaan johtamaan ikäviin assosiaatioihin.

Maasta löytyy myös sellaisia alueita, joilla asiat ovat paremmalla mallilla ja yritykset vastuuntuntoisia. Pienen riskin alueiksi katsotaan sellaiset, missä puut korjataan lain mukaan ja mahdollisimman vähän luontoa vahingoittaen. Suuririskisillä alueilla tehdään laittomia hakkuita, tuhotaan vanhoja metsiä ja harvinaisten lajien esiintymispaikkoja. Hankkeen tarkoituksena laatia kartta, joka helpottaa ao. asioiden huomioimista hakkuita suunniteltaessa. Karttatyöryhmään kuuluu metsäyrittäjiä, metsäasiantuntijoita, metsätaloussuunnittelijoita ja luonnonsuojelijoita. Tarkoituksena on saada mukaan myös tutkijoita.

Lähde: SPOK