Karjalan päämies Sergei Katanandov esittää jyrkkiä toimenpiteitä tasavallan metsäteollisuuden tilanteen muuttamiseksi. Hän korosti StoraEnson Impilahden sahan avajaisissa pitämässään puheessa, että on tullut aika ”joko lopettaa kannattamattomat sahat tai modernisoida ne”. Lisäksi hän totesi, että ”enää ei saa suvaita tilannetta, jossa vain kolmasosa Karjalassa tuotetusta sahatavarasta voidaan myydä markkinahintaan ja loput on käytännössä jätettä”. Impilahden sahan S.Katanandov mainitsi hyvänä esimerkkinä nykyaikaisesta tuotannosta.

Lähde: Karjalan hallituksen www-sivut