Luonnonkäytön tarkastusviraston Rosprirodnadzorin ja Karjalan tasavallan edustajien kesken järjestettiin kokous, jossa käsiteltiin federaation ja alueen kaivannaislainsäädännön ristiriitaisuuksia sekä metsienkäytön valvonnan puuttumista ja siitä aiheutuvaa laitonta hakkuutoimintaa.

Kokouksessa päätettiin, että Karjalan tasavallan hallitus luo metsänkäyttäjien toiminnan valvomiseksi ja tarkastamiseksi tehokkaan järjestelmän, selvittää syyt, miksi metsänvuokrasopimusten purkamisesta ei ole nostettu kanteita vuokrausehtoja rikkojia vastaan sekä saattaa rikkeisiin syyllistyneet viranomaiset.

Lisäksi kokouksen osanottajat käsittelivät Laatokan luodot (Ladozhkie shery) -luonnonpuiston perustamista Karjalaan. Tasavallan hallituksen yhteydessä toimii erityinen työryhmä, jonka on kuukauden kuluessa valmisteltava ehdotuksensa puiston rajoista.

Lähde: Luonnonvaraministeriö