Karjalan tasavalta ja Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa tullaan mm. edistämään intensiivisen metsätalouden mallia Karjalassa. Sopimus sisältää uusien metsätaloutta ja luonnonsuojelua koskevien normien laatimisen metsäalueittain. Lisäksi on tarkoitus luoda metsänkäyttöä edistäviä tukimekanismeja, kuten tavoitetaloudet.

Karjalassa pyritään nostamaan hakkuita 8 miljoonaan kuutiometriin (nyk. 6 milj.m³) ja metsänkäytön tehostaminen edellyttää muutoksia koko metsätalouden ketjuun. Karjala on valmis työstämään uusia toimintamalleja pilottihankkeen puitteissa.

Lähde: Rosleshoz